dinsdag 15 januari 2013


De Weerspiegeling, een gedichten bundel van Sjaak de Wit.De Weerspiegeling.

Door Sjaak de Wit,Ik zeg altijd; Ik gun niemand mijn leven of mijn jeugd,

Maar ik ben er door geworden wie ik nu bent. Een mooi mens. Het is het leven , wat mij de gedichten heeft gegeven. Het zijn weerspiegelingen van mijn leven. Ze komen uit een vorm van innerlijke puurheid. Bedenken kan ik ze niet. Door de jaren heen , hebben zoveel mensen gezegd; Doe wat met die gedichten. Nu, na een tijd van rijping, is de stap daar.

Ik hoop Dat ik veel mensen kan inspireren met mijn woorden. Ik weet , ze zijn niet altijd makkelijk te pakken. Kan alleen zeggen, blijf dicht bij je innerlijke schoonheid.

 Uitgeverij  De Weerspiegeling. Tiel.


Uit gekomen in december  2012.  Te koop voor 7 euro.

Ik hoop op deze blog de mooie dingen van het leven te laten zien en horen. De mensen staan vaak te negatief in het leven, of hun leven is zo druk dat ze de schoonheid niet meer zien.
Ik probeer op deze blog mooie gedichten van mij of andere te zetten. Daarnaast links van mooie muziek of films. Kleine pareltjes van beleving. 

 The Reflection.

By Sjaak de Wit,

I always say, I do not begrudge anyone my life or my childhood,

But I am who I have become by now. A beautiful person. It is the life which has given me the poems. They are reflections of my life. They come from a form of inner purity. I can not think of them. Through the years, many people have said, do what with those poems. Now, after a period of maturation, the move there.

I hope that I can inspire many people with my words. I know, they are not always easy to catch. Can only say, stay close to your inner beauty.

  Publisher The Reflection. Tiel.

 Came out in December 2012. For sale for 7 euros.

 I hope this blog the beautiful things in life turn.
The people are often negative in life, or their life is so busy that they no longer see the beauty.

I try to blog this beautiful poems by me or other turn. In addition, links to good music or movies. Small pearl of experience.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten